Hoe kunt u zich abonneren

Abonnementen voor SAM worden verzorgd door:
Ten Brink Uitgevers
t.a.v. SAM-Wapenmagazine
Postbus 1064
7940 KB Meppel
Tel. 085-016 02 53
e-mail: SAM@tenbrinkuitgevers.nl

 
Een jaarabonnement (zes nummers) kost voor Nederland € 39,95 per jaar (incl. 9 % BTW)
Voor België € 44,95 per jaar
Voor overige EU-landen € 57,- per jaar netto.
 
Overige landen op aanvraag 
 
Let op: voor een factuur per post berekenen wij € 1,50 administratiekosten.
Als u uw emailadres aan ons doorgeeft ontvangt u de factuur per mail en
brengen wij geen administratiekosten in rekening.
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer

 
Opzeggingen:
Het abonnement kan op elk gewenst moment ingaan met ingang van het eerstvolgend verschijnend nummer en wordt aangegaan tot wederopzegging.
Opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail uiterlijk 8 weken voor het aflopen van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.
Cadeauabonnementen worden automatisch stopgezet.