Nabestellingen

Reeds verschenen nummers kosten € 8,00 per exemplaar. Voeg eenmalig € 2,50 (België en EU-landen € 5,00) bij voor bijdrage in de porto (ongeacht het aantal nummers dat u bestelt).
Let op! Vooral van de eerste 100 nummers is een groot aantal niet meer leverbaar. Vraag naar de beschikbaarheid.

Maak het juiste bedrag over op rekeningnummer NL47 INGB 0007 4602 20 ten name van SAM-Wapenmagazine BV. Duidelijk vermelden: SAM-Wapenmagazine, de nummers die u wenst en uw adresgegevens.