Impressum

SAM-Wapenmagazine is al bijna 40 jaar het toonaangevende wapenblad van Nederland en België. Het blad bericht elke twee maanden over nieuws en actualiteiten op wapengebied, en schrijft onder meer over moderne (sport)wapens, met uitgebreide aandacht voor inrichting en werking.
SAM streeft ernaar zo compleet mogelijk te zijn. Het tijdschrift heeft daarom een aantal vaste rubrieken, met boekrecensies, over wapenveilingen en vuurwapenpatenten, en over optiek.
Een bijzonder onderdeel van SAM zijn de historische achtergrondartikelen, geschreven op basis van uitgebreid onderzoek en geïllustreerd met foto’s van deels zeer zeldzame wapens uit nationale en internationale musea en collecties. Op het gebied van de moderne wapengeschiedenis kan SAM zich meten met de beste internationale publicaties.
 
SAM-Wapenmagazine is een uitgave van SAM Wapenmagazine BV
Postbus 446
6800 AK Arnhem
Nederland
 
Tel. 026-4432654
 
E-mail: info@samwapenmagazine.nl
 
KvK Arnhem: 31046715
 
Rekeningnummer:
NL17 INGB 0007 4602 20 ten name van SAM Wapenmagazine
NL30 ABNA 0627 0072 44 ten name van SAM Wapenmagazine
 
BTW nummer:
NL805215669B01