SAM 234 is verschenen

 
SAM
 
   
  • Papierprijzen

    Zoals u misschien heeft gehoord is er een grote schaarste aan papier. De prijzen zijn daardoor sterk gestegen, soms met wel 50 %. Dat zal voorlopig ook zo blijven. Helaas moeten we een deel van die prijsverhoging doorberekenen. Daardoor worden zowel de abonnementen als de nummers in de tijdschriftenwinkel duurder. Een abonnement voor Nederland kost vanaf 1 januari 2022 € 44,95, een abonnement voor België kost vanaf 1 januari 2022 € 49,95. Voor wie dat te duur is: er is ook de goedkopere digitale SAM.
     
  • SAM 234 bestellen?

    Vanwege de lockdown zal SAM 234 voorlopig niet in de winkel te koop zijn. Wie dat nummer niet wil missen, kan het bestellen door overmaking van € 10,- (inclusief verzendkosten) op rekening NL47 INGB 0007 4602 20 ten name van SAM Wapenmagazine, onder vermelding van 'SAM 234'. Vergeet niet uw adresgegevens!
     
SAM
Schieten met de FG42
Schieten met de Beretta BM59.
 
Adverteerders
 
Een selectie van artikelen verschenen in SAM-Wapenmagazine